OZ Cestou necestou

Drotárska cesta 1470/4
81102 Bratislava

IČO: 42270880
DIČ: 2023783289

IBAN: SK8483300000002500428109 (bežný účet OZ Cestou necestou)
IBAN: SK2283300000002800869459 (transparentný účet Expedičného fondu, podpora expedícií)

Registrácia MVSR vykonaná dňa: 3.5.2013
Číslo spisu: VVS/1-900/90-41511

Kontakty:

Predseda predstavenstva: Michal Knitlmiso@cestounecestou.sk; +421 908 172 159 (prosím o komunikáciu výhradne emailom, SMS v súrnych prípadoch)

Gabriel Antal: gabo@cestounecestou.sk, +421 908 531 313

Tomáš Pastierik: pasto@cestounecestou.sk, +421 918 999 102

Nikola Kokényiová: nika@cestounecestou.sk, +421 918 683 451

Kataríka Naništová, nana@cestounecestou.sk, +421 907 354 266