Podporte cestovateľov na ich cestách a realizáciu podujatí plných dobrodružstva a inšpirácie svojimi 2 % z daní

Aj tento rok rozdelíme príjem z 2 % rovným dielom medzi Expedičný fond a rozvoj festivalu.

Budeme vďační, ak 2 % z dane venujete OZ Cestou necestou.

Ako darovať?

  1. Do 15. 2. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
    Z tohto potvrdenia si viete vypočítať:
    – 2 % zo zaplatenej dane (táto suma však musí byť minimálne 3 €).
    – 3 % zo zaplatenej dane, ak ste počas predošlého roku odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín v jednej alebo viacerých neziskových organizáciách spolu – požiadajte svoju organizáciu o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti.
  3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 %, resp. 3 % prijímateľovi.
  4. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 31. apríla na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Časový horizont

– do konca marca: podávanie daňových priznaní
– do konca apríla: podávanie vyhlásenia k 2 %
– do konca júla/augusta: zistíme, koľko dostaneme za 2 %
– následne porota vyberie expedície, ktoré podporíme, pošleme im zmluvu na podpísanie a následne financie na ich účet

Koho môžete v tomto roku podporiť?

Expedičnom fonde máme na najbližší rok prihlásené tieto expedície:

Ktoré expedície ste podporili v minulosti:

Ďakujeme