Podporte cestovateľov na ich cestách a realizáciu podujatí plných dobrodružstvá svojimi 2 % z daní

Aj tento rok rozdelíme príjem z 2 % rovným dielom medzi Expedičný fond a rozvoj festivalu.

Budeme vďační, ak 2 % z daní venujete OZ Cestou necestou.

Ako darovať?

 1. Do 15. 2. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  Z tohto potvrdenia si viete vypočítať:
  – 2 % zo zaplatenej dane (táto suma však musí byť minimálne 3 €).
  – 3 % zo zaplatenej dane, ak ste počas predošlého roku odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín v jednej alebo viacerých neziskových organizáciách spolu – požiadajte svoju organizáciu o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 %, resp. 3 % prijímateľovi.
 4. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

Vaše 2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.

 1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XIII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 2. Vypočítajte si:
  2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Cestou necestou, táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
  3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste počas predošlého roka odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín pre jednu alebo viac neziskových organizácií spolu – požiadajte ich o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: OZ Cestou necestou, občianske združenie, Drotárska cesta 4, 811 02 Bratislava, IČO: 42270880. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 % prijímateľovi.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte (odošlite poštou) najneskôr do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.
 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  Pozor:
  a) Ak právnická osoba (firma) v minulom roku (t.j. ak podávate 30.3.2022, tak sa jedná o rok 2021) až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (do 1. 4.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5 % z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
  b) Ak právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (do 1. 4.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
 3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
  V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: OZ Cestou necestou, občianske združenie, Drotárska cesta 4, 811 02 Bratislava, IČO: 42270880.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na váš príslušný daňový úrad podľa sídla vašej firmy a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

Časový horizont

 • do konca marca: podávanie daňových priznaní
 • do konca apríla: podávanie vyhlásenia k 2 %
 • do konca júla/augusta: zistíme, koľko dostaneme za 2 %
 • následne porota vyberie expedície, ktoré podporíme, pošleme im zmluvu na podpísanie a financie na ich účet

Koho môžete v tomto roku podporiť?

Každoročne sa nám hlásia viaceré expedície. Na stránke Expedičného fondu sa môžete pozrieť, kto sa nám prihlásil tento rok.

Ktoré expedície ste podporili v minulosti:

Ďakujeme