Ak si želáš doplniť informácie do tabuľky (alebo ju vidieť prehľadnejšie), otvor celú tabuľku v novom okne. Každý má právo editovať. Veríme, že ju udržíte v prehľadnom stave .