Vyhodnotenie 5. ročníka Expedičného fondu

Do 5. ročníka Expedičného fondu sa prihlásilo 10 expedícií. Z nich sa jedna neuskutočnila a tri zmenili svoj harmonogram a plán. Vďaka vašim darom z 2% a taktiež príspevkom nad rámec vstupného sme vyzbierali 580 €. Porota v zložení organizátorov festivalu: Michal Knitl, Milan Hano a Gabriel Antal vybrala spomedzi prihlásených 2 expedície, ktoré podporíme:

Pavol Balajka a Ivana Kohútová

Never Ending Road – Veľká cesta malého Oplíka

podpora 350€

Vladimír Rekšák a Barbora Rekšáková

Stredná Ázia 2019

podpora 230€

Ďakujeme všetkým prihláseným expedíciám za účasť v Expedičnom fonde. Zároveň veľmi pekne ďakujeme Vám – našim divákom, ktorí darovali svoje 2 % z dane pre OZ Cestou necestou. Práve Vaše dary tvorili väčšinu našich zdrojov. Za podporu taktiež ďakujeme individuálnym darcom v dejisku podujatia, darcom na náš na transparentný účet i tým, ktorí nás podporujú vďaka Givenio – programu, kde z každého nákupu u partnerov môžete podporiť svoju obľúbenú neziskovku. Veríme, že spolu budúci rok vyzbierame viac prostriedkov a budeme môcť pomôcť podporiť viac dobrodruhov.

Premietania podporených expedícii plánujeme v budúcnosti :).

Ak plánujete dobrodružnú cestu, už dnes ju môžete prihlásiť do expedičného fondu pre nasledujúci rok. Budúce expedície môžete tiež kedykoľvek podporiť viacerými spôsobmi.

Ďakujeme