Vyhodnotenie 9. ročníka Expedičného fondu

Do 9. ročníka Expedičného fondu sa nám prihlásilo 8 expedícii, z ktorých vzhľadom na finančné prostriedky podporujeme dve expedície:

Veríme, že nielen tieto 2 expedície uvidíme v najbližších mesiacoch prednášať svoje zážitky. Dúfame, že aj budúci rok sa nám prihlási veľa zaujímavých expedicií a získame dostatok zdrojov nielen z 2%, ale aj z možnej podpory pri každom nákupe, aby sme podporili čo najviac dobrodruhov. Ďakujeme