Odškodnenie za omeškaný let

Nie je žiadnou neobvyklou situáciu, keď vás odletová letisková tabuľa upozorní na zmenu času plánovaného odletu. K meškaniu letov dochádza neustále, a to zvlášť v priebehu letnej dovolenkovej sezóny. Niekedy let mešká len pár minút, inokedy však i niekoľko desiatok hodín a čakanie na letisku sa tak stáva nekonečným. Našťastie, na druhú zmienenú situáciu pamätá nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 s účinnosťou od roku 2005, ktoré upravuje oblasť odškodnenia cestujúceho práve pri meškajúcich a zrušených letoch. Pokiaľ sa cestujúci ocitne v danej situácii, môže mu za spôsobené nepríjemnosti vzniknúť nárok na odškodnenie až vo výške 600 eur.

 

Nárok na kompenzáciu za komplikácie v leteckej doprave vzniká každému cestujúcemu v okamžiku keď meškanie presahuje 3 hodiny na prílete do cieľovej destinácie. Zároveň musí byť splnená ďalšia podmienka nariadenia, a to taká, že sa jedná o európsku leteckú spoločnosť, alebo že sa predmetný let uskutočnil z územia členskej zeme Európskej únie. Výnimkou, ktorá zbavuje dopravcu nahradiť škodu cestujúcim, je len meškanie letu z dôvodu tzv. mimoriadnych okolností.

 

Podmienky nároku na kompenzáciu

Cieľová destinácia musí byť dosiahnutá o viac než 3 hodiny neskôr oproti plánovanému príletu. Naviac, podľa vyššie uvedeného musí byť splnená aspoň jedna podmienka z nasledujúcich:

  • letecká spoločnosť má sídlo v EÚ,
  • predmetný odlet bol uskutočnený z EÚ.

 

Čo je mimoriadna okolnosť?

Mimoriadna okolnosť je klasifikovaná ako situácia, ktorú dopravca nemôže vlastnými silami ovplyvniť alebo predvídať. Pokiaľ meškanie či zrušenie letu bolo spôsobené touto skutočnosťou, cestujúcemu finančné odškodnenie nenáleží. Medzi mimoriadne okolnosti patria predovšetkým:

  • nepriaznivé počasie – tropická búrka, hurikán, hustá hmla a silné sneženie,
  • prírodné katastrofy – zemetrasenie, výbuch sopky,
  • nepokoje v cieľovej destinácii – vojna, puč,
  • stávka na letisku,
  • problémy na letisku – požiar, neosvetlená ranvej a pod.

O mimoriadnu okolnosť sa nejedná, pokiaľ leteckej spoločnosti chýba personál, alebo pokiaľ nemajú k dispozícii žiadne vhodné lietadlo, či už z dôvodu meškania predchádzajúcich letov či technickej poruchy. Je dôležité upozorniť, že väčšina leteckých spoločností si je vedomá svojich záväzkov plniť náhradu škody, preto sa často stáva, že sa dopravca vyhovára na mimoriadnu okolnosť, i keď k nej vôbec nedošlo. Z tohto dôvodu je vhodné si dôvod meškania vždy overiť. Naviac, medzi mimoriadne okolnosti nepatrí ani mimoriadna technická porucha, ktorú letecké spoločnosti často uvádzajú ako dôvod meškania. V skutočnosti ide len o „slovičkárenie“.

Aká je výška kompenzácie?

Samotná výška odškodnenia za omeškaný let sa pohybuje v rozmedzí od 250 eur do 600 eur na osobu a reklamáciu omeškaného letu je možné u dopravcu uplatniť až 2 roky spätne.

Výška finančného odškodnenia stanovená nariadením nie je závislá od času stráveného čakaním na letisku, ale odvíja sa od letovej vzdialenosti:

  • 250 eur – let kratší než 1 500 km,
  • 400 eur – let dlhší než 1 500 km v rámci EÚ, Nórska, Islandu a Švajčiarska alebo mimo EÚ pri lete v rozmedzí 1 500 – 3 500 km.
  • 600 eur – let dlhší než 3 500 km.

Ako odškodnenie získať?

Ideálne je mať k dispozícii dôkazy, pomocou ktorých preukážete, že ste sa omeškaného letu skutočne zúčastnili. Uschovajte si letenku alebo palubný lístok. Vhodné je i odfotiť si letiskovú tabuľu alebo požiadať o potvrdenie meškania letu priamo letisko.

So získaním kompenzácie vám pomôže brnenská spoločnosť Vašenároky.cz. Ide o spoločnosť, ktorá zaisťuje získanie finančného odškodnenia pre poškodených klientov. Od svojho vzniku v roku 2013 má za sebou tisícky úspešne vyriešených prípadov s leteckými spoločnosťami. Prvotné posúdenie konkrétneho prípadu je nezáväzné  a celkom zdarma, klient teda neplatí žiadne poplatky. Spoločnosť funguje na princípe NO WIN NO FEE a ich jedinou odmenou je provízia zo získanej čiastky, ktorá im náleží len v prípade úspešne vyriešeného prípadu. Všetky súdne trovy a služby advokáta hradí za klienta spoločnosť.