Sám naprieč mrazivou Kanadou na bicykli

V roku 2014 sa 24-ročný Ben rozhodol precestovať sám kanadským arktickým kruhom. Na bicykli. Aj napriek neúprosnej zime či strachu zo samoty sa do toho pustil. Bol inšpirovaný citátom od Jacka Londona. (Každý muž, pokiaľ je mužom, dokáže cestovať sám.) Zvládol to a dokázal, že aj napriek extrémnym mrazom a dlhým opusteným nociam, je niečo naozaj krásne a oslobodzujúce na samostatnom cestovaní. Toto je jeho vlastnoručne urobené 25-minútové video.

, , , ,