Blog

Predstavujeme Vám expedíciu prihlásenú do Expedičného fondu v roku 2017. Aj Vy môžete pomôcť a podporiť dobrodruhov, aby si splnili svoje sny.

Sára Belejová

Dobrodružstvo by už zo samotnej definície malo predstavovať niečo napínavé, vzrušujúce, a možno aj adrenalínové. Náš projekt túto definíciu síce nenapĺňa, no aj napriek tomu je pre nás už len vízia cestovania do USA dobrodružstvom. Počas expedície bude prevedených 7 rôznych experimentov, z ktorých každý má osobitý význam pri skúmaní Slnka, napr. fotografovanie vrstvy K a F koróny v troch vlnových dĺžkach pre RGB farebné vrstvy. Dátovým spracovaním a odčítaním fotografií získame prehľad priamo o rozdieloch medzi týmito dvomi vrstvami koróny. Štúdiom F koróny sa dá zistiť niečo viac o type, distribúcii a množstve prachových častíc v okolí Slnka a vo vesmíre vo všeobecnosti. Jedinečnosť nášho projektu vidíme v spojení cestovania, ktoré milujeme s kvalitným vedeckým výskumom, ktorý pokladáme za prínosný.

Termín expedície: 17. 8. – 23. 8. 2017

Počet ľudí: 2

Sára Belejová

Plánované krajiny: Omaha, Nebraska, USA

Predošlé skúsenosti s cestovaním:

Sme cestovateľky začiatočníčky. 🙂

Crowdfunding: Plánujeme 🙂

Záväznosť expedície: Expedícia je záväzná pre organizátorov (Astronomický klub Bratislava), avšak pre nás bude reálna, až keď si zoženieme potrebné financie, o ktoré sme žiadali aj v dvoch rôznych grantových programoch.

Predpokladaný rozpočet: letenky a ubytovanie pre jednu osobu tvoria 1200 €, dokopy teda 2400 € pre dve osoby.

Jedinečnosť expedície: Umožňuje zapojenie študentov do vedy na profesionálnej úrovni.

, , , , , , ,