Prihlásené expedície 2017

V expedičnom fonde pre rok 2017 nemáme doposiaľ zaregistrovanú žiadnu expedíciu.

Pre expedície v roku 2017 pripravujeme aj verejné hlasovanie.