Event types

Jednodňové až týždňové podujatie s viacerými cestovateľskými prezentáciami

Večer s 3 prezentáciami na 1 tému a spoločná diskusia

1 večer 1 cestovateľská prezentácia

Cestovateľské prezentácie v anglickom jazyku

Večer plný filmov o dobrodružstve, divokej prírode i extrémnych zážitkoch a športoch.

Večer plný filmov o snehu, ľade a adrenalíne.