Časový rámec Expedičného fondu

 • od 1.9.2018 do 31.3.2019: prihlasovanie do Expedičného fondu na rok 2019
 • do konca marca: 2% – posledný deň podávania daňových priznaní
 • do konca apríla: možnosť poukázania 2% z dane
 • jún-august: prichádzajú nám 2% z dane na účet
 • september: podpora expedícii

História

 • 28.2.2019: predlžujeme možnosť prihlásenia expedícii do konca marca
 • oktober: zvyšujeme minimálny príspevok pre podporenú expedíciu na 200€
 • september 2018: porota rozhodne o rozdelení 322,82€ z predošlého roka + všetkych ďalších darov, ktoré prijdú na účet Expedičného fondu do 31.8.2018 23:59
 • (posunuté) do 30.5.2018 23:59 deadline prihlasovania expedícií (Vaša cesta, alebo jej časť, by sa mala uskutočniť v termíne 1.1.2018 – 1.5.2019)
 • október 2017: spustené prihlasovanie do Expedičného fondu na rok 2018
 • podľa výšky vyzbieraných 2% by sme radi časť vyzbieraných príspevkov nechali pre rok 2018, kedy by sme posunuli termíny tak, aby expedície získavali financie pred ich uskutočnením (väčšina expedícií sa koná v lete a tak aby sme neposielali peniaze po, ale pred expedíciou)
 • do konca apríla 2017: finančná podpora expedícií v termínoch 1.5.2017-30.9.2018
 • Marec a november 2017: prezentovanie prihlásených expedícií na festivaloch v Bratislave
 • 31.3.2017 deadline prihlášok pre expedície v roku 2017
 • 1.1.-31.3.2017 vylepšený dizajn webu Expedičného fondu, priebežné zverejňovanie prihlásených expedícii (Každá expedícia bude mať svoju podstránku, ktorú budú môcť ľudia lajkovať. Najlajkovanejšia/najzdieľanejšia (spočítame like+share) získa bonus 100 eur. Zvyšné finančné prostriedky rozdelí porota. Čím viac sa ľudia o Expedičnom fonde ľudia dozvedia, tým viac 2% a príspevkov ľudia pošlú. Pokiaľ by sme získali oveľa viac na 2% z daní, je možné, že oceníme viac ako jednu najlajkovanejšiu expedíciu (alebo jednej dáme viac). Uvidíme aké budú naše možnosti.
 • október – december: podpísanie zmlúv s podporenými expedíciami a prevod finančných prostriedkov
 • september – október: porota rozhodne koľko expedícií a akou čiastkou podporíme
 • všetky príspevky prijaté do 30.8.2016 budú rozdelené pre expedície prihlásené v Expedičnom fonde na rok 2016
 • koncom augusta: 2% prídu na účet
 • do konca apríla: 2% – podávanie vyhlásenia k 2 %
 • od 1.4.2016 – prihlasovanie do Expedičného fondu na rok 2017
 • do konca marca: 2% – posledný deň podávania daňových priznaní
 • 31.3.2016 23:59 deadline prihlasovania expedícií (Vaša cesta by sa mala uskutočniť v termíne 1.1.2016 – 30.9.2017)
 • marec 2016: prezentácia podporených expedícií z minulého roka (Erika Kopálová v piatok 11.3. v BA, Lada svetom v sobotu 12.3. v BA + 17.3. v LM,  Denis Šmída v nedeľu 13.3. v BA). Vzhľadom na rozcestovanosť expedičníkov neplánujeme prezentáciu expedícií pred ich uskutočnením.