Peter Gregor – Afganistan za vlády Talibanu

Aké je to cestovať po krajine, kde vládne hnutie, ktoré väčšina sveta považuje za teroristické? Je tomu naozaj tak? Spoločne navštívime územia, ktoré boli po dlhé roky nedostupné a znovu ich objavíme. Takisto budeme svedkami zemetrasenia, ktoré postihlo západnú provinciu krajiny. Afganistan, to sú predovšetkým ľudia a stretnutia s nimi sa vám hlboko vryjú do srdca.