Pardubické Gočárove mlyny

Jedna z významných stavieb architekta Jozefa Gočára, Winternitzove automatické mlyny, sa po troch rokoch intenzívnej rekonštrukcie otvorila verejnosti na konci septembra. Historický komplex budov, ktorý bol v prevádzke viac ako 100 rokov, zažíva transformáciu na modernú kultúrno-spoločenskú mestskú štvrť.

Z histórie

Budovu s priečeliami z červených a šedých neomietaných tehál v štýle geometrickej moderny stojacej na brehu rieky Chrudimky navrhol ako svoje rané dielo architekt Josef Gočár (1880–1945) v rokoch 1910–1911. V júni 1919 mlyn vyhorel a jeho obnova bola opäť zadaná Jozefovi Gočárovi. V roku 1922 počas prestavby bola navýšená mlynica, pristavaná vodárenská veža a pribudla aj budova obilných síl spojená s pôvodnou stavbou elegantným oblúkom. Mlyn prestal slúžiť svojmu účelu v roku 2012 a následne sa hľadalo nové využitie budov, ktoré boli v roku 2014 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. V roku 2016 odkúpili areál manželia Smetanovci so zámerom využiť historický objekt najmä na kultúrne účely.

Foto Tomáš Kubelka

Otvorenie nových inštitúcií

Smetanovci na obnovu národnej kultúrnej pamiatky prizvali mesto Pardubice a Pardubický kraj. Rekonštrukciu celého areálu za trištvrte miliardy českých korún naštartovala možnosť 400 miliónovej európskej dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorú vlastníci objektov dohromady získali prostredníctvom ITI Hradecko-pardubickej aglomerácie.

Foto Tomáš Kubelka

Automatické mlyny tak začali novú etapu svojho fungovania otvorením piatich inštitúcií. Pod hlavičkou Nadácie Automatické mlyny manželov Smetanovcov boli vybudované verejné priestory vstupného parku, vnútorného námestia (piazzetty) a multifunkčný objekt sila, kde návštevníci nájdu aj pobočku Turistického informačného centra Pardubice. Bývalá hlavná mlynská budova je teraz sídlom krajskej zbierkotvornej Gočárovej galérie, ktorá predtým niesla názov Východočeská galéria v Pardubiciach. V severnej časti areálu rekonštrukciou objektu bývalého skladu balenej múky vznikla moderná budova inovatívneho vzdelávacieho centra s názvom SFÉRA a pardubická mestská galéria súčasného umenia GAMPA.

SFÉRA – otvorený priestor pre tvorbu a učenie sa

Ambiciózne vzdelávacie centrum s ôsmymi učebňami ponúka atraktívny priestor pre workshopy, krúžky, prednášky a konferencie. SFÉRA pomáha s orientáciou v súčasnom svete, hľadá nový algoritmus učenia reagujúc na problémy súčasného sveta ako sú napr. AI, sociálne problémy či udržateľnosť. Podporuje kreativitu, originalitu a vlastnú tvorbu. Rozvíja kompetencie na využívanie nových nástrojov a technológií, zachytáva nové trendy v oblasti matematiky, fyziky, chémie, prírodovedy, remesiel a nových technológií a prepája ľudí z rôznych odborov a skupín. Jej vzdelávacím cieľom je budovať excelentné tímy, učiť ich spolupráci a s pomocou umenia učiť a propagovať technické odbory. Ponúka rozvoj jednotlivcovi i celej komunite, čím sa stala neoddeliteľnou súčasťou novej mestskej štvrti. Rozvíja a sprevádza všetky cieľové skupiny, bez ohľadu na vek.

Gočárova galéria

Podobu krajskej galérie zodpovedajúcej potrebám 21. storočia vyprojektovali architekti ateliéru TRANSAT – Petr Všetečka, Robert Václavík, Tereza Novotná, Karel Menšík a Kajetán Všetečka. Ateliér stojí napríklad za nedávno otvoreným pamätníkom Tomáša Baťu v Zlíne a ďalšími mimoriadnymi rekonštrukciami. „Gočárov mlyn je ako obilné zrno: jeho jadro chráni tvrdá šupka. Otázka, ako vložiť do budovy nový obsah a pritom ju nerozdrviť, nás sprevádzali minulé tri roky, kedy sme na projekte jej obnovy pracovali,“ komentoval túto prácu Peter Všetečka a pokračoval: „Prijali sme jej monumentálnu hru horizontál a vertikál, v ktorej sa pretínala architektonická kompozícia s mlynárskou technológiou. Podporili sme jej vnútornú gradáciu smerom nahor, čo má dať galérii rozlet. Navrhli sme šetrné technológie zabezpečenia, vnútornej klímy i osvetlenia pre 21. storočie v budove, ktorá je zároveň významnou pamiatkou. Snažili sme sa neporušiť pravdu materiálov, typickú pre industriálne stavby aj zrod českej moderny. Snáď bude dom tak silnou galériou, ako bol silným mlynom.“

Krajská galéria sa v posledných rokoch vďaka podpore zriaďovateľa zamerala na získanie zásadných umeleckých diel českej výtvarnej scény z druhej polovice 20. storočia s cieľom pripraviť v nových výstavných priestoroch atraktívnu expozíciu. Aktuálne výstavy nájdete tu. Po zhliadnutí expozície si môžete oddýchnuť a občerstviť sa napríklad aj v Café Gočár.

Foto Tomáš Kubelka

GAMPA alias Galéria mesta Pardubice

V budove, ktorá patrí kraju, sídli od septembra aj Galéria mesta Pardubice, ktorá vznikla v roku 2012 s cieľom priblížiť súčasné umenie širokej verejnosti a vytvoriť platformu pre diskusiu o naliehavých umeleckých a spoločenských témach. Je to mestská galéria súčasného umenia s presahom do verejného priestoru, so Sférou zdieľa výraznú budovu na mieste pôvodných skladov obilnej múky. Galéria pôsobí vo výstavných priestoroch v parteri a disponuje aj dvoma rezidenčnými apartmánmi. GAMPA je spoločne s Divadlom 29 súčasťou Centra pre otvorenú kultúru – mestskej príspevkovej organizácie, ktorá prezentuje a podporuje súčasné vizuálne aj performatívne umenie v Pardubiciach.

Gočárovo obilné silo

Prvýkrát v histórii sa verejnosti otvorilo aj Gočárovo obilné silo. Kým v prízemí objektu sídli pobočka turistického informačného centra, na hornom poschodí vznikla multifunkčná sála s terasou. Najvyššie poschodie tak ponúka impozantné výhľady na Pardubice a okolie, vrátane zámku, historického centra a Kunětickej hory. Za dobrých podmienok môžete dokonca uvidieť aj Sněžku. Súčasťousila je dvanásť obilných betónových sýpok, kde sa budú konať kultúrne a spoločenské podujatia, konferencie a výstavy.

Advent 2023 v Automatických mlynoch

Vianočne vyzdobený areál Automatických mlynov ožije každý víkend adventnými trhmi s bohatým sprievodným programom (2. – 3., 9. – 10., 16. – 17. a 23. 12. vždy 10:00 – 20:00). Každý deň bude k dispozícii vianočný vláčik pre deti, ktorý bude jazdiť centrom mesta, vyhliadkové kolo (2.12. – 7.1.), tradičná výstava vianočných škriatkov a dobroty na jedenie i pitie. Vianočný strom sa v mlynoch rozžiari v sobotu 2. 12. Nadačný adventný jarmok alebo Zaspievajme si Rybovku  čaká na návštevníkov Gočárovych mlynov 6. 12. o 16:00. Vystúpi Zbor CONTINUO Pardubice a priatelia a detské zbory zo ZUŠ Pardubice, na akcii opäť nebudú chýbať stánky s občerstvením a vianočnými predmetmi. Viac tu.

Perštýnské námestie Pardubice, autor: Laco Kozyna (shutterstock)

Ilustračná fotografia: Gočárovy mlýny, Tomáš Kubelka