Simona Rapavá – Šamanská Kolumbia – moja transformačná púť silovými miestami a stretnutiami s Indiánmi, ancestrálnou medicínou, ľudskou odolnosťou a pokorou

Moja transformačná cesta po Kolumbii v sprievode medicín (yagé – ayahuasca), šamanov a domorodých kultúr. Uvedomenie si ľudského potenciálu, sily a odolnosti cez výnimočné ľudské stretnutia. Energetické miesta pre vďakyvzdanie (pagamento).