Radoslav Hlúšek – Antorcha a Pico – guadalupská púť na dva spôsoby

Panna Mária Guadalupská predstavuje pre Mexičanov, vrátane tých domorodých, centrum ich zbožnosti. Každý rok do jej baziliky v hlavnom meste putujú milióny pútnikov, aby si ju uctili. Antorcha je práve takým typom púte. Existujú však aj iné, ako napr. púť horolezcov, ktorí na počesť Guadalupany vystupujú na najvyššiu horu Mexika – Pico de Orizaba. Porovnanie týchto dvoch pútí ponúka zaujímavý náhľad do mozaiky guadalupskej zbožnosti Mexičanov.

Radoslav Hlúšek učil 17 rokov na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, od marca 2022 pôsobí na Katedre porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave. Venuje sa domorodým kultúram Mexika (primárne nahuaskej), ako aj Indiánom Veľkých plání v Severnej Amerike.