Vyhodnotenie 8. ročníka Expedičného fondu

Do 8. ročníka Expedičného fondu sa nám neprihlásila žiadna expedícia (jedna expedícia vyplnila formulár, ale neposlala fotky). Chápeme, že počas pandémie bolo ťažké plánovať. Zároveň, vzhľadom k tomu čo sa dialo vo svete a najmä na Ukrajine, chápeme, že väčšina ľudí podporila svojimi 2% iné organizácie, kde išla pomoc, ktorí to najviac potrebujú. V roku 2022 príspevky z 2% predstavovali 283,43 €, z ktorých polovica, t.j. 141,72 € je pre Expedičný fond. Spolu s podporou 5,7 €, ktoré sme dostali minulý rok na podujatí pre Expedičný fond máme 147,42 € pre Expedičný fond. Po odrátaní administratívnych nákladov (25%) nám ostáva: 110,57 €, ktoré prenesieme a prirátame do 9. ročníka Expedičného fondu. Veríme, že v roku 2023 sa nám prihlásia viaceré expedície a zároveň získame viac zdrojov, aby sme vedeli podporiť čo najviac dobrodruhov. Ďakujeme