Vyhodnotenie 6 .ročníka Expedičného fondu

Ako všetci, tak aj Expedičný fond a aj cestovateľské expedície boli v roku 2020 poznačené koronavírusom. Ten vypukol ešte pred ukončením uzávierky prihlásenia expedícií. Asi aj preto sa prihlásili iba 3 expedície, z ktorých sa uskutočnila iba jedna. Koronavírus mal veľký vplyv aj na príjmy do Expedičného fondu. K 15.9.2020 nám z 2 % z daní prišlo zatiaľ 263,35 €, čo znamená, že pre Expedičný fond je 131,68 €. Vzhľadom na to, že tento rok bolo možné podávať daňové priznanie neskôr ako zvyčajne, možno nám ešte niečo príde. Ak sa tak stane, tak túto stránku aktualizujeme. Nakoľko však suma nedosahuje ani minimálnej podpory 200 €, ktorú by sme radi dali, finančné prostriedky presúvame pre expedície v budúcom roku.

Aktualizácia 5.1.2021: Ešte stále nám občas prichádzajú dary z daňového úradu. Neskôr ich pripočítame. Vzhľadom na situáciu uvidíme, či sa niekto prihlási so žiadosťou o podporu na rok 2021 a či sa niektorá z ciest uskutoční. Ak by sa aj žiadne cesty neuskutočnili, prostriedky Expedičného fondu budeme naďalej kumulovať a rozdelíme ich medzi expedície v nasledujúcom roku. Preto, podporiť OZ Cestou necestou a Expedičný fond sa oplatí aj v tejto dobe :). Ďakujeme

Ďakujeme všetkým prihláseným expedíciam za účasť v Expedičnom fonde. Zároveň veľmi pekne ďakujeme Vám – našim divákom, ktorí darovali svoje 2% z dane pre OZ Cestou necestou.

Ak plánujete dobrodružnú cestu, už dnes ju môžete prihlásiť do expedičného fondu. Budúce expedície môžete tiež kedykoľvek podporiť viacerými spôsobmi.

Ďakujeme