Juraj Lukáč (predseda VLK) – Pravda o ochrane prírody na Slovensku

Je zaujímavé, že počas celého trvania histórie moderného človeka, zlatý vek spolužitia človeka s prírodou nikdy nebol. Kde prišiel človek mizli vždy stromy, hynuli veľké zvieratá, dochádzalo k znižovaniu biologickej rozmanitosti, či už išlo o Veľkonočné ostrovy, Stredný východ, severnú Ameriku, Európu alebo Madagaskar. Prečo dokáže človek vyrúbať posledný strom, zabiť posledné zviera, napriek vedec kým poznatkom, ktorých objem nestále rastie a dosť presne analyzuje príčiny tohto zlého stavu?

O tom prečo rúbanie dreva nesúvisí so spotrebou toaletného papiera, prečo elektromobily a solárne panely nemajú nič spoločné s ochranou prírody, čo je príčinou stability a nezničiteľnosti prírodných zložitých systémov, o úlohe emócii a zdravého rozumu v ochrane prírody, o nepoznateľnej zložitosti prírodných procesov, o zázračnej evolúcii ktorá buduje krásu prastarých prirodzených lesov, budem hovoriť väčšinu prednášky.

Na záver načrtnem riešenie, ktoré navrhujeme presadiť do slovenskej legislatívy, zdôrazním nutnosť totálne reformovať základné princípy ochrany prírody, a na príklade stability zložitých systémov zložených z konzervatívnej a chaotickej zložky, uvediem dôvody presadzovania zavedenia 10% divočiny na území Slovenska.

Divočiny ,kde človek nerobí NIČ a príroda robí VŠETKO.

www.wolf.sk

Prezentácia je súčasťou 14. cestovateľského festivalu Cestou necestou v Bratislave 8. – 10. novembra 2019. Zobraziť celý program.