Bike it yourself – Canada & US Great Divide

Obrázky pochádzajú z mojej aktuálnej expedície naprieč Južnou Amerikou. Táto sada je zrovna zo stredno-južného Peru, kde som objavoval čaro peruánskych kopcov.

Peter nám poslal podklady prostredníctom formulára. Žial, plugin prestal pracovať a snažíme sa dostať k dátam, ktoré nám poslal. Ihneď ako ich budeme mať, tak ich zverejníme. Ospravedlňujeme sa za technické problémy. Expedície pre ďalší rok budeme radšej zverejňovať manuálne.