Nepoznané miesta Albánska

IMG_4891
Poica, Albania

,