Blog

Wartburger Kings – Mongol Rally 2017

Predstavujeme Vám expedíciu prihlásenú do Expedičného fondu v roku 2017. Aj Vy môžete pomôcť a podporiť dobrodruhov, aby si splnili svoje sny.

Branislav Adam

Cieľ expedície je zúčastniť sa závodu Mongol Rally, ktorý sa jazdí už niekoľko rokov z UK do Mongolska (od roku 2015 je cieľ v Rusku). Náš tím podporuje dve charity CoolEarth a Hodinu deťom, pre ktoré sa snažíme zvýšiť povedomie ľudí a získať finančnú podporu pre tieto charity. Našu cestu plánujeme absolvovať na Wartburgu (2-taktné vozidlo) z roku 1976. Trasa a ani časová os nie je fixne daná, preto sme sa rozhodli ísť takzvanou južnou trasou a plánovaná dĺžka cesty je 2 mesiace. Na Slovensko by sme chceli priniesť náš osobný pohľad na rôzne skupiny ľudí alebo štáty, ktoré su u nás vnímané dosť negatívne a stereotypne.

Termín expedície: júl 2017

Počet ľudí: 2 Slováci v jednom tíme

Plánované krajiny: Slovensko – Česko – Nemecko – Belgicko – Francúzsko – Veľká Británia – Francúzsko – Belgicko – Holandsko – Nemecko – Česko – Slovensko – Maďarsko – Rumunsko – Bulharsko – Turecko – Irán – Turkménsko – Uzbekistan – Kirgizsko – Kazachstan – Rusko – Mongolsko – Rusko – Ukrajina – Slovensko

Predošlé skúsenosti s cestovaním:

  1. člen posádky: 14 rokov v USA, 2 roky v UK, návšteva krajín strednej Európy
  2. člen posádky: 4 roky v USA, 1 rok v Kanade, návšteva krajín strednej a južnej Európy, poznávacie výlety po USA (bez agentúry)

Crowdfunding: Áno, plánujeme použiť Startovač a možno aj HitHit. Profil je vytvorený, ale ešte nie verejný.

Záväznosť expedície: Plánujeme sa expedície zúčastniť na 100 %. Dôvody zrušenia môžu byť len zdravotného charakteru, čo veríme, že nebudú. Dátum je fixný. Na túto expedíciu sme si už zakúpili auto, množstvo náhradných dielov, a taktiež sme zaplatili štartovné za účasť na tomto preteku. Veríme, že aj naše osobné prostriedky plus sponzorské príspevky nám budú postačovať na uskutočnenie tejto cesty. Množstvo získaných finančných prostriedkov sa odrazí na kvalite celej expedície a jej prezentovaní ľuďom doma a v zahraničí.

www.mongol-rally.com

Predpokladaný rozpočet: Predpokladaný rozpočet je medzi 5000 – 8000 € na dve osoby.

Jedinečnosť expedície: Wartburgom do Mongolska a spať.

, , , ,