Predstavujeme Vám expedíciu prihlásenú do Expedičného fondu. Aj Vy môžete pomôcť a podporiť dobrodruhov, aby si splnili svoje sny.

Richard Nemec

Cieľom expedície je výstup na vrchol Chan Tengri najťažšou cestou v južnej stene, cestou V. Sviridenka, a tak sa stať prvým tímom zo Slovenska a Poľska, ktorý sa vôbec pokúsi dosiahnuť vrchol touto cestou. Slovensko-Poľská dvojica alpinistov sa na prelome mesiacov Júl a August pokúsi zopakovať ťažký výstup na vrchol Chan Tengri južnou stenou. V prípade zlých podmienok sa pokúsim o výstup klasickou cestou. Počas celej expedície sa bude vytvárať video materiál s cieľom vytvoriť krátkometrážny dokument o výstupe, ale aj o živote pod vrchmi pohoria Than Shan, ktorý by dvojica chcela prezentovať na cestovateľských festivaloch a festivaloch horských filmov na území Slovenska a Poľska.

Termín expedície: 15.7.2016-14.8.2016

Počet ľudí: 2 (SVK+PL)

Plánované krajiny: Kirgizsko

Predošlé skúsenosti s cestovaním:

  • Lezeniu a následne alpinizmu sa obaja venujeme už okolo 10 rokov.
  • Richard (Výstupy v letných a zimných tatrách do obtiažnosti 6c+/M6+/WI4, Okolo 20 výstupov na štvortisícové vrcholy v alpách do obtiažnosti 6c+/M5, Ultrabehy na Slovensku a v Alpách)
  • Piotr (Výstupy v letných a zimných Tatrách do obtiažnosti 7a+/M6+/WI4, Výstupy v dolomitoch a alpách do obtiažnosti 7a/M4, Výstupy na Kaukaze)
  • Cestovanie v Európe a Amerike (spoznávanie, lezenie, surfovanie atď.) v rôznych štýloch (low cost, bagpacker, sqater, projekty atď).
  • Prezentácia “lowcostom po Európe” na festivale v Žiline.

Crowdfunding: nie

Záväznosť expedície: Ideme na 99,9%

  • Letenky máme už kúpené,
  • Expedition package ideme objednávať tento týždeň (zahŕňa všetky poplatky, permity, transport helikpérou do BC, support v BC a pod. – písané 13.3.2016)
  • Celý zimu sme trénovali v Tatrách, takisto aj minuloročné pôsobenie v Alpách bolo trocha upravené pre tento cieľ. Príprava pokračuje tohoročnými lezeckými tripmi v Tatrách a hlave v Alpách, kondičnými behmi a pod. Ja osobne som dal výpoveď v práci aby som sa mohol plno venovať lezeniu a alpinizmu.

Predpokladaný rozpočet: Letenka plus poplatky na expedíciu: pre jedného cca 2000E pre tím cca 4000E